Thầy giáo nổi giận trước những lời chúc phúc của học trò

– Nếu một bông hoa tượng trưng cho một lời chúc phúc, xin tặng thầy cả một vòng hoa.

Trong giờ học văn, thấy giáo ra đề bài:
– Đặt câu theo mẫu sau: ‘Nếu một giọt nước tượng trưng cho một lời chúc phúc, xin tặng bạn cả một đại dương’.
Na trả lời:
– Nếu một hạt cát tượng trưng cho một lời chúc phúc, xin tặng thầy cả một sa mạc.
– Tốt! – thầy giáo gật gù – Em Tèo đặt tiếp nào!
Tèo hào hứng:
– Nếu một bông hoa tượng trưng cho một lời chúc phúc, xin tặng thầy cả một vòng hoa.
Thầy giáo quát:
– Ra khỏi lớp nga

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *